Glaukoomayhdistys ry:n tietosuojaseloste

Glaukoomayhdistys ry:n keräämien henkilötietojen suojaaminen sekä jäsenten ja työntekijöiden yksityisyyden kunnioittaminen on yhdistykselle tärkeää. Toukokuun 25. päivä 2018 voimaan astuneen EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) myötä jäsenten ja työntekijöiden oikeudet vahvistuivat ja omien tietojen kontrollointi helpottui.

Ohessa Glaukoomayhdistys ry:n tietosuojaseloste, josta käy ilmi mm. mitä tietoja jäsenistä ja työntekijöistä kerätään, mihin tietoja käytetään ja miten niitä säilytetään.

Glaukoomayhdistys ry:n tietosuojaselosteeseen tästä linkistä:

Lisää EU:n tietosuoja-asetuksesta (GDPR) tästä linkistä: